viešojo sektoriaus subjekto finansinė atskaitomybė

viešojo sektoriaus subjekto finansinė atskaitomybė
viešojo sektoriaus subjekto finansinė atskaitomybė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinių duomenų apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus ir jų aiškinimo periodinis rengimas nustatyta forma. atitikmenys: angl. financial accountability of a public sector entity šaltinis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos, taip pat pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos į valstybės …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje detalizuojamos ir paaiškinamos viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo turto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto atsargos — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto mažumos dalis — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto grynojo perviršio ar deficito arba grynojo pelno ar nuostolio ir grynojo turto arba nuosavo kapitalo dalis, tenkanti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto trumpalaikis turtas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas tikisi parduoti ar sunaudoti per 12 mėnesių nuo šio turto įsigijimo dienos, arba pinigai ar jų ekvivalentai. Prie… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos. atitikmenys: angl …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaita — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje rodomas visas viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas paskutinę ataskaitinio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”